ISO 17100 – Certificacions

La ISO 17100 és una norma europea desenvolupada sota els auspicis del Comitè Europeu de Normalització (CEN), en col·laboració amb institucions, associacions, organitzacions i representants del sector privat. A Espanya va ser implantada per AENOR (Associació Espanyola de Normalització) i es va publicar en el BOE el desembre del 2006. La norma ISO 17100 es basa en gran manera en l’ISO 9001, encara que estableix pautes específiques addicionals per tal d’assegurar la qualitat en els serveis de traducció. A diferència de l’ISO 9001, es tracta d’una norma específica del sector.

Entre les pautes de qualitat específiques hi ha les següents:

  • L’exigència de qualificació per als traductors.
  • Els requisits per al procés de traducció, que inclouen:
    • l’anàlisi dels texts (classe de text, grup a qui va destinat, etc.),
    • la necessitat d’una revisió per part d’un corrector que no sigui el mateix traductor.

Com podem ajudar-vos?

Contacti amb nosaltres i sol·liciti’ns un pressupost sense compromís.

SOL·LICITEU UN PRESSUPOST ESPECIALITZAT DELS NOSTRES SERVEIS