TRADUCTORS I INTÈRPRETS JURATS

Si necessita serveis d’interpretació jurada, a Intertext comptem amb intèrprets jurats professionals que li prestaran tot el suport lingüístic requerit.

Els serveis d’interpretació jurada tan sols els pot prestar un intèrpret jurat, que és aquell que ha estat nomenat pel Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació o per òrgans homòlegs autonòmics. L’intèrpret jurat únicament podrà treballar en la combinació lingüística per a la qual ha obtingut el seu nomenament i sempre s’ha d’identificar mitjançant el seu document acreditatiu d’intèrpret jurat.

L’intèrpret jurat presta els seus serveis en:

A més de tenir coneixements lingüístics, l’intèrpret jurat haurà de conèixer a la perfecció els ordenaments jurídics de cadascuna de les cultures dels idiomes amb què desenvolupi la seva feina.

Intertext ja fa molts anys que prestem aquest servei amb intèrprets jurats professionals de la nostra confiança. Gràcies a la nostra experiència, tenim una àmplia xarxa d’intèrprets professionals verificats que podran prestar-li el servei que requereixi quan ho necessiti.

    Sol·licitud pressupost
    Adjuntar arxiu

    He llegit i accepto la política de privacitat

    Sol-liciteu un pressupost especialitzat dels nostres serveis