Serveis de traducció

Dominem la terminologia especialitzada que apareix en aquest tipus de textos, tan propis d’un camp o professió complets. Treballem amb traductors tècnics professionals i traduïm, entre altres, manuals tècnics, instruccions, fitxes tècniques, catàlegs de productes, monografies o publicacions tècniques.

Comptem amb experts en matèries de ciències, ja sigui biologia, medicina, biotecnologia, farmacologia o qualsevol altre camp. Estem certificats amb un sistema de qualitat ISO 9001 i 17100, imprescindible en aquest tipus de traduccions. Tenim experiència amb prospectes, historials i informes mèdics, dossiers de registre farmacèutic, manuals de fabricació o conferències especialitzades.

La traducció jurídica requereix una formació en la temàtica i les seves diferents subespecialitats, així com en els procediments legals que envolten aquest tipus de textos. Disposem de traductors amb ampli coneixement del dret, capaços de traduir contractes, escriptures, poders, sentències, etcètera.

Aquestes són àrees que estan en constant evolució i tenen, per tant, una terminologia molt dinàmica. Comptem amb un equip de traductors experts en la matèria que ens han permès oferir traduccions econòmiques i financeres a nombrosos clients al llarg dels nostres anys d’experiència.

Si un dels principals objectius de la publicitat és arribar al major nombre de persones, quina millor forma d’aconseguir-ho que traduint-la a diversos idiomes? A Intertext tenim experiència traduint fullets, catàlegs, vídeos corporatius, sondejos o enquestes, eslògans, brífings, continguts per a xarxes socials, etcètera.

La nostra empresa de traducció assumeix tot tipus de projectes per a institucions públiques i estem habituats a complir amb els elevats estàndards de qualitat de les institucions d’alt nivell. Traduïm, entre altres documents, informes, normatives, estatuts, continguts de webs institucionals, fullets informatius, etcètera.

Cada dia són més les empreses que decideixen fer el salt i traduir el seu lloc web. A Intertext adaptem els continguts del seu lloc web per a que pugui arribar al públic d’altres països i així augmentar els seus clients potencials. D’altra banda, no podem oblidar de les posteriors actualitzacions. Hem traduït amb èxit llocs web, portals web, botigues en línia, blogs, formularis, continguts per a xarxes socials, fòrums i més.

A la nostra empresa de traducció comptem amb traductors jurats habilitats pel Ministeri d’Afers exteriors i de Cooperació capaços de traduir documents oficials o textos que hagin de presentar-se davant organismes, com ara escriptures notarials, partides de naixement, certificats de defunció, certificats d’estat civil, sentències, títols i expedients acadèmics, etcètera.

A Intertext oferim tot tipus de serveis de traducció per satisfer les necessitats de qualsevol client i sector.

Fa gairebé dues dècades que la nostra empresa es dedica fonamentalment a la traducció, activitat en la qual hem dut a terme multitud de projectes per a empreses internacionals de pràcticament tots els sectors i camps d’especialització.

Les nostres traduccions s’encarreguen a especialistes en la matèria corresponent i se sotmeten a una revisió meticulosa. El text no es lliura al client fins que ha superat tots els controls de qualitat. Totes les traduccions les realitzen traductors natius especialitzats i són revisades a continuació pel nostre personal intern. El nostre control de qualitat comprèn tant aspectes formals (format, ortografia, xifres, integritat) com aspectes de contingut (comprensió, llenguatge i terminologia especialitzats) i estilístics (registre adequat al grup al qual va destinat el text, etc.).

A Intertext estem familiaritzats amb la tecnologia més moderna i fem servir tots els mitjans que hi ha actualment, com ara programes de traducció assistida per ordinador (memòries de traducció) i d’extracció i gestió terminològiques. La nostra infraestructura en el camp de l’autoedició ens permet processar i crear textos en pràcticament tots els formats coneguts.

SOL·LICITUD PRESSUPOST