1. El traductor necessita informació sobre el text que traduirà. Quin és el públic al qual va destinat? Quin objectiu té el text? Es publicarà? Si és així, quin és el mitjà que s’utilitzarà per a la seva divulgació? Sovint rebem només texts o frases sense cap tipus de context, per la qual cosa hem de preguntar-ho al client per esbrinar que són texts destinats a la publicació. Per poder traduir aquests texts de manera professional, hem de saber si seran divulgats i quin és el mitjà escollit: el tractament del text serà diferent segons si es publicarà en un envàs, un fullet, un vídeo parlat o un cartell publicitari. Determinades llengües com l’anglès o el portuguès plantegen una altra qüestió cabdal: conèixer el país a què va destinat el text. (S’ha de traduir a l’anglès americà o al britànic? Al portuguès del Brasil o al de Portugal?)

  2. Proporcioneu-nos informació del context: poseu a la nostra disposició els gràfics i les imatges que acompanyaran el text, així com el text en la seva totalitat si es tracta de la traducció de fragments. Tots aquest elements contextuals són molt útils per al traductor. Molts manuals d’instruccions, com els que descriuen el muntatge d’un aparell, s’acompanyen de figures o imatges que il·lustren el text i el fan entenedor. És important per al traductor tenir una imatge clara dels processos descrits en els texts que ha de traduir, per així poder-se expressar de manera comprensible i evitar formulacions ambigües.

  3. Faciliteu-nos tots el mitjans dels quals disposeu per optimitzar el procés de traducció: informació sobre el producte, texts anteriors, catàlegs, material gràfic i terminologia comparativa. Indiqueu de manera inequívoca quins són els texts que envia com a material de suport, de manera que no es puguin confondre amb els textos destinats a la traducció.

  4. *Si podeu, intenteu no enviar texts incomplets o sense acabar. * Tingueu en compte que durant el procés de traducció i correcció es produeixen automàticament diferents versions del text. Les modificacions posteriors del text inicial s’hauran d’incloure en un procés de traducció en curs, amb la qual cosa es complica molt el procediment i augmenta el risc d’errors. Les dificultats seran encara més grans si es tracta de projectes de traducció multilingües.

  5. Lliureu-nos texts llegibles. Els texts escrits a mà, amb lletra petita o procedents de trameses successives per fax són molt difícils de llegir i dificulten molt la traducció. Es poden “desxifrar” molts elements illegibles gràcies a la informació del context, però quan es tracta de llegir noms propis, xifres o abreviatures, la tasca és gairebé impossible. En aquests casos, cal que el client revisi minuciosament el text i verifiqui l’exactitud de les xifres i altres elements. Això es pot evitar, simplement, enviant originals llegibles.

  6. Si és possible, envieu-nos els texts en un arxiu digital. El format electrònic ens permet estalviar temps i la gestió dels texts se simplifica d’una manera important. A més a més, podem sobreescriure els arxius, amb la qual cosa aconseguim mantenir el format del text original i podem editar els texts amb eines de traducció assistida per ordinador. Això ens permet garantir-vos la màxima homogeneïtat fins i tot en projectes de gran envergadura.

  7. Penseu en tots els requisits que ha de complir la traducció i assegureu-vos d’acompanyar el vostre encàrrec amb indicacions clares i comprensibles. Comproveu si el text conté abreviatures o terminologia d’ús intern en la vostra empresa, així com altres elements que requereixin un aclariment. Informeu-nos dels vostres desitjos sobre el format, l’estil i altres característiques del text. Sol·liciteu el nostre formulari d’encàrrec creat especialment per a aquesta finalitat o utilitzeu el formulari d’encàrrec en línia disponible en el nostre lloc web.

  8. Indiqueu la data o el termini de lliurament de manera precisa. Indicacions del tipus “urgent”, “tan aviat com sigui possible” o “dins del termini habitual” són relatives i poden interpretar-se de maneres diferents. Per aquesta raó, us recomanem que ens indiqueu una data exacta. Considerarem el termini proposat i us confirmarem amb antelació la nostra disponibilitat.

  9. Assegureu-vos que hem rebut l’encàrrec, sobretot si l’heu enviat per fax o per correu electrònic. Indiqueu el nombre d’arxius o pàgines que ens heu enviat. Si és possible, truqueu-nos per telèfon per verificar que el material s’ha rebut sense problemes. D’aquesta manera, evitarem la desagradable sorpresa de descobrir que falta material en el moment d’efectuar el lliurament final de la traducció.

  10. I finalment, la nostra recomanació més important: concediu-nos el temps necessari i considereu les tasques de traducció a l’hora de planificar els processos de la vostra empresa. Eviteu els encàrrecs de traducció a darrera hora o amb un termini de lliurament molt ajustat. Traduir implica fer cerques exhaustives d’informació, redactar un text, deixar-lo reposar i tornar-lo a revisar minuciosament. A tot això s’hi afegeix una sèrie de tasques de correcció. L’estrès repercuteix negativament en la qualitat del servei i un termini molt ajustat no dóna marge per resoldre els imprevists que puguin sorgir. No cal oblidar que el traductor també necessita temps per fer la seva feina.

SOL·LICITEU UN PRESSUPOST ESPECIALITZAT DELS NOSTRES SERVEIS