Traducció jurada alemany

Oferim el servei de traducció jurada de i a l’alemany, realitzat sempre per professionals natius.

Intertext comptem amb traductors-intèrprets jurats nomenats pel Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació, experts en les llengües alemanya i castellana. En tractar-se de traduccions jurades a l’alemany (també dites «oficials»), compten amb la signatura i segell del traductor jurat i, per tant, tenen validesa legal davant les autoritats.

Les nostres traduccions jurades de l’alemany són de la màxima qualitat gràcies a la llarga experiència dels nostres traductors i la professionalitat amb què realitzen tots els projectes, sigui quin sigui el volum, per tal de vetllar que el text jurat equivalgui a l’original.

En el cas de les traduccions jurades a l’alemany, es deurà emprar una variant o altra depenent del país on es presentarà la traducció (Alemanya, Àustria o Suïssa), per la qual cosa és necessari especificar la variant desitjada.

CONTACTEU-NOS

Com podem ajudar-vos? Parleu amb un expert d’Intertext per sol·licitar informació o fer qualsevol consulta.

SOL·LICITEU UN PRESSUPOST ESPECIALITZAT DELS NOSTRES SERVEIS