Qualitat certificada

Traduccions amb certificació

Intertext ha estat certificada ISO 9001, i el 2005 va ser la primera empresa de Catalunya i la segona d’Espanya en obtenir la certificació segons la norma europea de qualitat per a serveis de traducció EN 15038, que ara s’ha convertit en l’ISO 17100.

Una certificació significa que una empresa se sotmet voluntàriament a una inspecció anual per part d’una empresa externa. En aquesta es comprova que l’empresa inspeccionada compta amb un sistema per assegurar certs aspectes (qualitat, medi ambient, requisits de productes, etc.) que segueixi les directrius de la norma corresponent, i que l’apliqui en conseqüència.

Aquest sistema no hauria de ser estàtic, sinó que hauria d’anar desenvolupant-se a mesura que es transformen els requisits que se li exigeixen. Per això la gestió de la millora contínua ha de ser una part fonamental del sistema. Intertext compta des de fa anys amb la certificació ISO 9001, i va ser en 2005 la primera empresa de Catalunya i la segona d’Espanya a obtenir la certificació segons la nova norma europea de qualitat per a serveis de traducció, l’ISO 17100. El nostre sistema de qualitat evolucionat i l’experiència de dues dècades en la gestió de la traducció són el millor aval de la qualitat dels nostres serveis.

LES NOSTRES GARANTÍes

El nostre sistema de qualitat evolucionat i l’experiència de dues dècades en la gestió de la traducció són el millor aval de la qualitat dels nostres serveis.

EL QUE DIUEN ELS NOSTRES CLIENTS

Sol-liciteu un pressupost especialitzat dels nostres serveis