Els nostres traductors

Més de 400 traductors professionals disponibles per al seu projecte

No tothom sap que per oferir un servei professional com a empresa de traducció cal una gran quantitat de traductors diferents.  Si tenim en compte les 182 combinacions lingüístiques o els 91 idiomes que ofereix Intertext i els multipliquem pel nombre de camps temàtics que requereixen un o diversos traductors especialitzats, arribarem a diversos centenars de traductors: una gran comunitat.

En la nostra base de dades tenim actualment els perfils de 7240 traductors de 88 països. També seleccionem activament traductors d’altres fonts en funció de les nostres necessitats. No obstant això, només col·laborem amb traductors que han superat el nostre procés d’homologació i tenen un historial de qualitat contrastat.  Podem oferir traduccions entre una gran varietat d’idiomes, tant europeus com asiàtics, de l’est i africans.

Els nostres traductors

Els nostres traductors

El nostre procés de selecció garanteix la qualitat

Com que l’elecció dels traductors adequats és un factor de qualitat fonamental, el nostre sistema de qualitat certificat segons ISO 9001 i ISO 17100 disposa d’un procediment específic per a l’homologació i el seguiment de l’historial de qualitat dels nostres professionals. El nostre sistema de gestió permet tenir amb un sol clic la informació necessària per a cada nou projecte. El procés de selecció d’Intertext és una de les variables més avaluades periòdicament per una empresa auditora de qualitat independent.  

El nostre procés de selecció garanteix la qualitat

Perquè el desenvolupament d’un projecte de traducció sigui tan òptim, ràpid i efectiu com sigui possible, l’especialització és la millor clau. Per això mateix, comptem amb la col·laboració de:

Traductors tècnics

especialitzats en textos dels diversos camps de la tècnica, amb coneixements de redacció tècnica i coneixedors del producte o tema tècnic que han de traduir. Es tracta d’un camp lèxic on la precisió és més que necessària i en la qual l’ús d’eines de traducció assistida és fonamental per mantenir la coherència terminològica al llarg de tota la traducció.

amb una àmplia formació en Dret i en traducció jurídica i amb un bon coneixement dels sistemes i procediments judicials dels països en què es parlen els idiomes amb què treballen, així com de les seves diferències. Estan familiaritzats amb les diferents tipologies de textos jurídics, coneixen amb precisió les connotacions dels conceptes i termes jurídics, així com la complexa fraseologia que s’utilitza.

Traductors jurats

nomenats pel Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, per la Generalitat de Catalunya, per la Xunta de Galicia o pel Govern Basc per realitzar traduccions oficials i amb amplis coneixements jurídics. Treballem amb traductors i intèrprets jurats seleccionats i de confiança.

s’enfronten a documentació de l’àmbit medicofarmacèutic i són conscients de la vital importància que comporta un ús correcte de la terminologia pròpia de cada àrea mèdica o terapèutica. Entre d’altres documents, tradueixen informes d’experts, històries clíniques, articles sobre medicina, etc.

amb formació especialitzada en diferents àrees de la ciència, com la biologia, la biotecnologia, la química o les ciències mediambientals, entre d’altres camps, i amb una àmplia capacitat per acarar fonts fiables d’informació.

Traductors especialitzats en economia i finances

per traduir balanços i informes anuals i altra documentació economicofinancera calen coneixements avançats en aquest àmbit, sense els quals l’actiu es converteix en passiu i els comptes no quadren. Sense la formació necessària que ells aporten, tampoc no seria possible traduir textos financers o d’argot borsari que a molts els sonaria a xinès.

Traductors publicitaris i especialitzats en continguts web

experts en la traducció de textos publicitaris i comercials en diversos suports, com ara catàlegs, llocs web, portals, landing pages, botigues online, etc. Els distingeix la seva creativitat lingüística, així com els seus coneixements de màrqueting, de redacció publicitària i dels diferents entorns web i d’escriptura per a Internet.

Sol-liciteu un pressupost especialitzat dels nostres serveis