Mètode de treball

Cada nou projecte constitueix un repte, ja que cada client és únic i són les seves necessitats les que defineixen un encàrrec a mida. Aquest és un dels principis bàsics del nostre treball.

Tots els nostres projectes de traducció els realitzen professionals especialitzats, que tradueixen sempre al seu idioma matern. Per a projectes de gran volum, us facilitem el suport d’un coordinador de projectes experimentat, que us assessorarà i determinarà les vostres necessitats i requisits especials a través d’una comunicació de persona a persona.

Cóm ho fem?

Mètode de Treball

Intertext assegura la qualitat de les seves traduccions mitjançant 5 accions:

1

L’ANÀLISI DE CADA TEXT PER EVALUAR LES DIFICULTATS/EXIGÈNCIES

Aquest anàlisi és imprescindible per escollir els traductors i revisors més adients quant a especialització i nivell lingüístic.

2

LA SELECCIÓ DELS RECURSOS (TRADUCTORS I REVISORS) MÉS ADIENTS PER A OBTENIR TRADUCCIONS I REVISIONS DE QUALITAT, TANT DES DEL PUNT DE VISTA TÈCNIC COM LINGÜÍSTIC

Una traducció de qualitat sol ser el resultat d’un treball en equip i de diferents processos de revisió. La selecció i combinació de traductors i revisors en funció dels seus indicadors de qualitat (especialització, estil, grau de revisió, etc.) és decisiva.

3

LA REVISIÓ SISTEMÀTICA DE TOTES LES TRADUCCIONS PER UN SEGON TRADUCTOR NATIU (PRINCIPI DELS QUATRE ULLS)

La revisió per part d’un segon professional natiu és l’instrument de control central dins del nostre flux de treball de qualitat.

4

EL CONTROL FINAL INTERN (CONTROL D’ORTOGRAFIA, INTEGRITAT, FORMAT I XIFRES, AIXÍ COM CONTROLS DE COHERÈNCIA TERMINOLÒGICA)

Els controls finals interns que realitzem constitueixen el darrer dispositiu de seguretat abans de lliurar el text al client. Aquests inclouen els aspectes formals esmenats anteriorment, així com controls estadístics amb eines informàtiques de control de qualitat (QA).

5

LA CORRECTA GESTIÓ I EL MANTENIMENT DE LES BASES DE DADES DE TRADUCCIÓ (MEMÒRIES) I TERMINOLÒGIQUES

Totes les traduccions que realitzem (tret que l’original tingui format d’imatge) s’incorporen a una base de dades (memòria de traducció) per a reaprofitar-les i crear un corpus de referència per a futures traduccions. El reaprofitament pot implicar reduccions de cost immediates (com, per exemple, el descompte per repetició. Consulteu l’apartat econòmic). Ens permet, a més a més, controlar la coherència estilística i terminològica de tots els texts i crear un llenguatge corporatiu unificat.

La nostra filosofía

Tal i com indica el nostre nom («Intertext traducció i documentació multilingüe»), no ens dediquem únicament a traduir texts, sinó que tenim un enfocament documental i entenem que tots els texts formen part d’un conjunt.

Els puntals de la nostra empresa són la satisfacció del client i un alt estàndard de qualitat. Aquests principis bàsics es traslladen a tots els nivells de la nostra gestió de projectes, que es veuen sotmesos a un control constant.

Per a nosaltres la gestió de la millora contínua resulta crucial, ja que és l’única manera d’incorporar noves experiències i coneixements als nostres processos per evitar errades en el futur. El nostre treball es basa en processos estructurats, amb instruccions de treball i llistes de control en desenvolupament constant.

La gestió de projectes compta amb el suport d’un programari de gestió que hem desenvolupat nosaltres mateixos, on hi introduïm contínuament totes les dades més recents per tenir l’evolució d’un encàrrec sota control en tot moment. Des de l’acceptació d’un encàrrec fins el lliurament, cada traducció passa per les fases següents:

La nostra filosofía

EL QUE DIUEN ELS NOSTRES CLIENTS

Sol-liciteu un pressupost especialitzat dels nostres serveis