Administració i coordinació de projectes

Un altre aspecte important és la identificació de les responsabilitats de cada un dels integrants del nostre equip. En la nostra organització trobareu sempre una persona de contacte clarament definida, responsable de gestionar el vostre projecte i de resoldre els vostres problemes. Per a projectes de gran volum, se us assignarà un cap de projectes experimentat que coordinarà totes les persones que intervinguin en el projecte, des de traductors i correctors fins a maquetistes, informàtics, etc.

El cap de projecte és el responsable de la preparació del projecte, durant la qual es comprova que es compleixin totes les condicions perquè aquest es desenvolupi sense incidències. Entre altres coses, es controla el següent:

  • Es revisen tots els recursos de programari, comprovant les seves versions i verificant que siguin idonis per als encàrrecs (fase preliminar de prova).
  • Es preparen els fitxers, la qual cosa inclou, si escau, convertir-los o preparar les dades de text per al flux de treball de traducció.
  • Es prepara el material de suport (preparació de les memòries de traducció adequades, alineació, si escau, de texts addicionals, extracció i traducció de termes).
  • S’elabora una planificació i un calendari específics per al projecte.

Durant la fase d’execució del projecte, el cap del projecte és l’eix central de la comunicació pel que fa a aquests i altres aspectes:

  • Garantir que totes les persones que intervenen en el projecte reben la informació que necessiten.
  • Respondre a consultes i solucionar problemes específics dels traductors.
  • Supervisar el compliment dels terminis i controlar cadascun dels passos del flux de treball del projecte i de qualitat fins al moment de l’entrega.

Després d’entregar el projecte, el cap de projecte s’encarrega del postprocessament, que consisteix en les tasques següents:

  • Actualitzar les memòries de traducció i emmagatzemar-les de forma correcta.
  • Actualitzar la terminologia del client i emmagatzemar-la de forma correcta.
  • Avaluar el projecte i incorporar qualsevol indicació específica a la nostra base de dades.

Com podem ajudar-vos

Contacti amb nosaltres i sol·liciti’ns un pressupost sense compromís.

SOL·LICITEU UN PRESSUPOST ESPECIALITZAT DELS NOSTRES SERVEIS