Política de privacitat

D’acord amb el que estableix la Llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI), informem els usuaris de www.intertext.es que el propietari d’aquest lloc web és:

Nom: Intertext Traducció i documentació multilingüe, S.L.

Adreça: C/Muntaner, 200, 6è 8a – 08036 – Barcelona

CIF: B64409568

Registre mercantil: Barcelona / volum 39210 / pàgina B-341653

Telèfon de contacte: +34 93 200 30 33

Correu electrònic de contacte: info@intertext.es

L’accés al lloc web www.intertext.es és propietat d’ Intertext Traducció i documentació multilingüe, S.L., i l’ús dels serveis que s’ofereixen en aquest web implica l’acceptació dels termes i normes d’ús següents:

Propietat intel·lectual:

El disseny, codi font i continguts del lloc web www.intertext.es estan protegits per la legislació espanyola pel que fa als drets de propietat intel·lectual i industrial a favor d’ Intertext Traducció i documentació multilingüe, S.L., i queda prohibida la seva reproducció, distribució o comunicació pública, total o parcial, sense l’autorització expressa d’ Intertext Traducció i documentació multilingüe, S.L.

Política de privacitat i protecció de dades (LOPD):

Intertext Traducció i documentació multilingüe, S.L. informa els usuaris del lloc web www.intertext.es que podrà crear un arxiu automatitzat amb les dades personals que es posin a la seva disposició, o bé com a conseqüència de la utilització dels serveis oferits per www.intertext.es, o a causa d’enviaments al correu electrònic de contacte info@intertext.es, o bé per l’ús de formularis de contacte o inscripció presents en el web. En els suports online de la companyia, únicament s’obtindran les dades que siguin estrictament necessàries per al desenvolupament i realització de les activitats comercials posteriors, i no seran transmeses a tercers.

Amb les dades obtingudes, Intertext Traducció i documentació multilingüe, S.L realitzarà campanyes de difusió comercial via e-mail a nivell mensual i bimensual. També atendrà a les demandes dels usuaris i realitzarà un control de visibilitat i conversió a través de la plataforma Google Analytics. En aquesta aplicació, les dades s’emmagatzemaran amb una durada de 50 mesos, existint la possibilitat d’eliminar la informació si l’usuari així ho especifica. Quant a les dades obtingudes a través del correu electrònic o la pàgina web, aquestes podran romandre en el registre intern de manera indefinida, a no ser que l’usuari exerceixi el seu dret d’eliminació.

En qualsevol cas, l’emmagatzematge, protecció i ús d’aquestes dades per part d’Intertext Traducció i documentació multilingüe, S.L. es farà d’acord amb l’estricte compliment d’allò que disposa la legislació en matèria de protecció de dades. En compliment d’allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els usuaris podran exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades que hagin estat recopilades i arxivades.

L’exercici d’aquests drets s’haurà d’efectuar mitjançant comunicació escrita dirigida a Intertext Traducció i documentació multilingüe, S.L. (C/Muntaner, 200, 6è 8a – 08036 – Barcelona) o a la direcció de correu electrònic de contacte (info@intertext.es), indicant en qualsevol dels casos com a referència BAIXA DE DADES PERSONALS en l’assumpte i el dret que pretenen accionar. En cas que l’usuari vulgui realitzar qualsevol reclamació, podrà dirigir-se al correu indicat o trucar al telèfon 932003033.

Disponibilitat i actualitzacions:

Intertext Traducció i documentació multilingüe, S.L. es reserva el dret a interrompre en qualsevol moment i sense previ avís l’accés al lloc web www.intertext.es, així com a modificar o eliminar la configuració del lloc, els continguts que s’hi mostren o la prestació de qualsevol o de tots els serveis que s’hi presten, bé per motius tècnics, de seguretat, de manteniment o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció, edició o eliminació podrà tenir caràcter temporal o definitiu, sense que se’n derivi cap responsabilitat per a Intertext Traducció i documentació multilingüe.

Ús del lloc web, els seus continguts i serveis: L’accés als continguts i serveis que s’ofereixen a www.intertext.es i la seva utilització per part de l’usuari es du a terme a compte i risc propis. Intertext Traducció i documentació multilingüe, S.L. no es fa responsable de possibles danys o perjudicis que pugui patir l’usuari, ni de possibles problemes tècnics o fallades en els equips informàtics de l’usuari que es produeixin a causa de:

Un mal ús dels continguts o serveis de www.intertext.es per part de l’usuari.

Errors, defectes o omissions en la informació facilitada quan procedeixi de fonts alienes a Intertext Traducció i documentació multilingüe.

Intromissions il·legítimes fora del control d’ Intertext Traducció i documentació multilingüe, S.L. per part de tercers.

Marca:

A www.intertext.es es poden mencionar de forma indirecta i informativa alguns termes i logotips que constitueixen marques registrades pels seus respectius propietaris. No ens fem responsables de l’ús inadequat que en puguin fer tercers.

Enllaços:

Intertext Traducció i documentació multilingüe, S.L. no es fa responsable d’aquelles altres dades, llocs web o arxius als quals es pugui accedir a través d’enllaços disponibles entre els continguts de www.intertext.es, atès que aquestes pàgines o arxius objecte d’enllaç són responsabilitat dels seus titulars respectius. Intertext Traducció i documentació multilingüe, S.L., per tant, no aprova ni fa seus els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol tipus de material existent en aquestes pàgines web o arxius i que no controla. D’acord amb el que disposa la LSSICE, no es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació, dades i serveis existents en els llocs enllaçats i que són aliens a www.intertext.es. En cas que un òrgan competent declari la il·licitud de les dades o ordeni la seva retirada, que s’impossibiliti l’accés o que es declari l’existència de la lesió, els enllaços que s’indiquen serien immediatament retirats, tan bon punt se li notifiqui expressament a Intertext Traducció i documentació multilingüe, S.L.

Tots els drets reservats: Intertext Traducció i documentació multilingüe, S.L.