Automoció i aeronàutica

Sol·licitud de pressupost
traductor técnico

Intertext ofereix 20 anys d’experiència en el sector de l’automòbil, durant els quals hem traduït per a marques com SEAT o HONDA textos relacionats tant amb vehicles com amb motocicletes, així com documentació tècnica en general de la indústria proveïdora d’aquest sector. En el sector aeronàutic comptem amb clients com AENA, i la nostra empresa ha estat homologada pel Centre de Traducció de la UE com a proveïdor de traducció en el camp de l’aviació. Hem creat amplis recursos de traductors especialitzats i emprem les tecnologies més modernes per optimitzar els costos i temps de lliurament.

AUTOMOCIÓ I AERONÀUTICA

El sector de l’automòbil genera diferents tipus de documentació, des de manuals d’usuari fins a manuals de taller i materials de màrqueting, premsa especialitzada, així com portals de comerç en línia de vehicles usats i peces de recanvi.

 • És un sector caracteritzat per la innovació tecnològica, que té el seu impacte terminològic, tant des del punt de vista tècnic com de màrqueting.
 • Donat el seu gran volum de documentació, ha estat, juntament amb el sector aeroespacial, el que més esforços ha fet per estandarditzar-la mitjançant llenguatges controlats, a fi d’aprofitar al màxim les eines modernes de traducció assistida i automàtica.
 • Des de 2001 té la seva pròpia norma de qualitat per a la traducció, la J2450, que estableix mètriques de qualitat.

Sol·LicitEU un presSupOST

Feu-nos arribar la tasca que necessiteu i nosaltres enviarem un pressupost personalitzat per a cada cas.

 • Manuals d’usuari

 • Premsa especialitzada en motor

 • Llistes d’especejament

 • Programari de taxació i gestió de sinistres

 • Manuals maquinària ITV

 • Manuals de taller

 • Revistes d’esports de motor

 • Catàlegs d’accessoris

 • Catàlegs, fullets i fitxes de productes

 • Documentació de qualitat

 • Documentació de gestió aeroportuària

 • Portals de compravenda d’automòbils

 • Materials de formació

 • Manuals d’equipament de camions

 • Altres

Vam contactar amb Intertext perquè necessitàvem una empresa amb garanties per a que ens realitzés el treball de cerca de paraules clau per idiomes dins del sector del mobiliari i d’altres equipaments de bany i que tingués en compte les tendències de cerca en les diferents llengües de les nostres webs i d’altres plataformes digitals e-commerce en les que treballem. Estem contents amb el resultat i recomanem Intertext per la seva professionalitat, efectivitat i mètodes de treball. També valorem el seu tracte proper i el compliment dels timings.

estudio de caso traducción
COSMIC – Responsable de màrqueting

Solicite un presupuesto personalizado de nuestros servicios