Ciències de la salut

La traducció en el camp de la tècnica mèdica és una combinació de dues grans àrees: la tècnica i la de les ciències de la salut. L’aparell mèdic i de laboratori comprèn diversitat d’equips de diagnòstic, mesurament i anàlisi, equips per a tractaments i instrumental d’exploració i intervenció mèdica. També es poden incloure en aquesta àrea els productes sanitaris implantables i no implantables.

CIÈNCIES DE LA SALUT

La traducció científica, mèdica i farmacèutica s’enfronta als reptes següents:

 • Requereix un alt grau d’especialització en els respectius camps de les ciències de la salut, així com el coneixement dels procediments i protocols existents.
 • Presenta dificultats especials com abreviatures, sigles, unitats de mesura, fórmules i signes matemàtics, cites bibliogràfiques, noms d’organismes que han de seguir els estàndards internacionals (ex. SI, ISO, UNE), així com els sistemes de citació i referència en informes i documents científics.
 • Els texts científics presenten interferències; és a dir, les comunitats científiques fan un ús de nomenclatures i terminologies en anglès que es troben en diferents estats de transició cap a la llengua local.
 • El camp de la salut requereix un compromís molt alt de qualitat, així com mètodes per garantir-la. Amb freqüència, especialment en la indústria farmacèutica, se sol exigir un sistema de qualitat certificada segons la ISO 9001 o la ISO 17100 (anteriorment EN 15038).
 • Molts dels continguts es classifiquen com a confidencials, raó per la qual l’empresa ha de disposar d’un procediment per al tractament d’aquest tipus de documents.

SOL·LICITEU UN PRESSUPOST

Feu-nos arribar la tasca que necessiteu i nosaltres us elaborarem un pressupost personalitzat per a cada cas.
 • Articles científics
 • Revistes i publicacions científiques
 • Documentació de registre
 • Estudis preclínics i clínics
 • Prospectes de fàrmacs
 • Informes mèdics
 • Protocols de l'assaig clínic
 • Expedients de registre de fàrmacs
 • Consentiments informats
 • Fulls d'informació al pacient
 • Informes d'experts
 • Fitxes de productes
 • Materials de màrqueting

Sol-liciteu un pressupost especialitzat dels nostres serveis