Tècnica mèdica

Sol·licitud de pressupost

La traducció en el camp de la tècnica mèdica és una combinació de dos grans àrees: la de la tècnica i la de les ciències de la salut. L’aparatologia mèdica i de laboratori comprèn diversitat d’equips de diagnòstic, mesura i anàlisi, equips per a tractaments i instrumental d’exploració i intervenció mèdica. També poden incloure’s en aquesta àrea els productes sanitaris aplicables i no aplicables.

TÈCNICA MÉDICA

 • Requereix coneixements molt especialitzats, tant tècnics com científics i mèdics.
 • És interdisciplinari, comprèn i combina un gran nombre de camps tècnics i científics amb diferents disciplines mèdiques.
 • Els texts d’aquest àmbit poden classificar-se entre els més exigents quant a la seva traducció i poden combinar aspectes científics, tècnics i fins i tot publicitaris en un únic document.
 • Presenta, igual que la traducció tècnica i científica, dificultats especials com abreviatures, sigles, unitats de mesura, fórmules i signes matemàtics que han de seguir els estàndards internacionals (ex. SI, ISO, UNE).
 • El camp de la salut requereix un compromís molt alt de qualitat, així com mètodes per garantir-la. És per això que, amb freqüència, se sol exigir als proveïdors de traducció un sistema de qualitat certificada segons la ISO 9001 i la ISO 17100 (anteriorment EN 15038).

SOL·LICITEU UN PRESSUPOST

Feu-nos arribar la tasca que necessiteu i nosaltres us elaborarem un pressupost personalitzat per a cada cas.

 • Manuals d'ús d'equips mèdics

 • Instruccions d'ús d'instrumental mèdic

 • Instruccions d'ús de productes sanitaris

 • Prospectes d'implants i pròtesis

 • Programari d'anàlisis i diagnòstics

 • Material de formació o capacitació

 • Publicacions de casos pràctics

 • Catàlegs, fullets i material publicitari

 • Bases de dades de peces de recanvi i consumibles

 • Procediments operatius

 • Materials de màrqueting

 • Manuals de formació sobre salut i seguretat

Vam contactar amb Intertext perquè necessitàvem una empresa amb garanties per a que ens realitzés el treball de cerca de paraules clau per idiomes dins del sector del mobiliari i d’altres equipaments de bany i que tingués en compte les tendències de cerca en les diferents llengües de les nostres webs i d’altres plataformes digitals e-commerce en les que treballem. Estem contents amb el resultat i recomanem Intertext per la seva professionalitat, efectivitat i mètodes de treball. També valorem el seu tracte proper i el compliment dels timings.

estudio de caso traducción
COSMIC – Responsable de màrqueting

SOLICITE UN PRESUPUESTO PERSONALIZADO DE NUESTROS SERVICIOS