Traducció de subtítols i subtitulació

subtitulación

A Intertext som experts en la traducció de qualsevol material audiovisual.

Un dels nostres serveis addicionals consisteix en la transcripció de material d’àudio i vídeo i la seva posterior traducció. Si el material s’ha de doblar, si cal adaptem els textos al moviment dels llavis i n’ajustem la longitud. Col·laborem amb estudis de doblatge pròxims a les nostres oficines i podem encarregar-nos del doblatge complet i l’adaptació a altres idiomes d’aquest tipus de recursos multimèdia.

CONTACTEU-NOS

Com podem ajudar-vos? Parleu amb un expert d’Intertext per sol·licitar informació o fer qualsevol consulta.

ALTRES SERVEIS

SOL·LICITEU UN PRESSUPOST ESPECIALITZAT DELS NOSTRES SERVEIS

Traducció de subtítols i subtitulació
Encontré lo que buscaba