Correcció ortotipogràfica (galerades)

Conegueu els serveis de correcció ortotipogràfica d’Intertext.

Podeu encarregar-nos la correcció tipogràfica de texts ja maquetats. En aquesta última fase prèvia a la impressió s’han de resoldre tots els defectes de tipografia o ortografia que s’hagin produït en mecanografiar o escanejar o durant la composició (separació incorrecta de paraules entre línies, fragments de text que per error no són visibles o s’han eliminat o s’han canviat de lloc, etc.).

CONTACTEU-NOS

Com podem ajudar-vos? Parleu amb un expert d’Intertext per sol·licitar informació o fer qualsevol consulta.

ALTRES SERVEIS

SOL·LICITEU UN PRESSUPOST ESPECIALITZAT DELS NOSTRES SERVEIS

Correcció ortotipogràfica (galerades)
Encontré lo que buscaba