Serveis de traducció institucional

A Intertext realitzem traduccions de texts i documents per a qualsevol institució pública.

Treballem per a nombroses institucions públiques que ens encarreguen traduccions dels àmbits de la política, la sociologia, les infraestructures públiques, la cooperació internacional, les activitats d’associacions…

La dificultat principal d’aquests texts, que acostumen a exigir una gran familiaritat amb l’actualitat, radica en el seu registre lingüístic i en el seu vocabulari especialitzat. En aquest cas, les traduccions amb errors lingüístics o amb una documentació insuficient poden arribar a tenir una gran repercussió pública, per la qual cosa encarreguem aquest tipus de projectes únicament a traductors amb experiència en l’àmbit institucional que responguin als nostres requisits pel que fa a estil i a contingut.

SOL·LICITUD PRESSUPOST

EL QUE DIUEN ELS NOSTRES CLIENTS

Sol-liciteu un pressupost especialitzat dels nostres serveis