Traducció jurada

Traduïm els seus documents legals amb la màxima fiabilitat

QUÈ ÉS UNA TRADUCCIÓ JURADA?

La traducció jurada, també coneguda com a pública, oficial o certificada, depenent del país, és la traducció de documents oficials que realitza un traductor habilitat per a això per una instància oficial i al qual, per aquesta raó, es coneix com a traductor jurat, perit traductor o traductor certificat, entre altres denominacions. A Espanya, els traductors jurats poden ser habilitats pel Ministeri d’Afers exteriors i de Cooperació, per la Generalitat de Catalunya, per la Xunta de Galícia i pel Govern Basc.

PER QUÈ HAURIA DE CONTRACTAR LA TRADUCCIÓ JURADA A INTERTEXT?

A Intertext tenim clar que un bon servei només és possible amb professionalitat, compromís de qualitat, excel·lència en l’atenció al client i capacitat de resposta per a solucionar els imprevistos que puguin sorgir durant el procés. Amb la nostra empresa de traducció pot tenir la tranquil·litat que tindrà a la seva disposició un equip de traductors experts acuradament seleccionats. Des de Intertext li garantim:

Des de Intertext li garantim:

TRADUCCIÓ JURADA A TOTS ELS IDIOMES

A Intertext oferim la traducció de documents oficials i qualsevol tipus de documentació per a tràmits administratius o jurídics en multitud de combinacions d’idiomes. A continuació li vam mostrar algunes de les combinacions lingüístiques més freqüents, encara que cal dir que tenim experiència en multitud de combinacions més i hem realitzat projectes de traducció jurada en més de 100 combinacions lingüístiques:

Si necessita un altre tipus de combinació, pregunti’ns! La nostra empresa de traducció està dotada dels recursos necessaris per a oferir traduccions jurades de pràcticament tots els idiomes.

SOL·LICITUD PRESSUPOST

projectes de traducció jurada
0

combinacions lingüístiques
0

traductors jurats nadius i especialitzats
0

anys d' experiència en traduccions jurades
0
Bureau Veritas logo

Ens avalen ja trenta anys d’experiència en el món de la traducció. Des de 1988 oferim serveis de traducció jurada, entre altres, a empreses i particulars de pràcticament tots els sectors i camps d’especialització. A Intertext ens preocupa l’excel·lència i seguim el sistema de gestió de qualitat dictat per les normes ISO 9001 i ISO 17100. Les nostres traduccions jurades se sotmeten a tots els controls de qualitat habituals i es lliuren al client en el format que demanda la normativa.

No, clar que no. Al nostre país, només els traductors jurats habilitats pels organismes anteriorment esmentats tenen la potestat de certificar les seves traduccions. Això és així perquè la traducció feta per un traductor jurat té un valor oficial. Així ho estableix el Reial decret 2555/1977, de 27 d’agost (segons la seva modificació realitzada pel Reial decret 2002/2009, de 23 de desembre), que en el seu article 6 apartat 1r assenyala que «les traduccions i interpretacions d’una llengua estrangera al castellà i viceversa que realitzin els Traductors/as-Intèrprets Jurats/as tindran caràcter oficial, podent ser sotmeses a revisió per l’Oficina d’Interpretació de Llengües les traduccions quan així ho sol·licitin les autoritats competents».

Els traductors jurats, a diferència dels traductors no jurats, poden traduir un document i declarar que aquesta traducció és correcta i està completa, certificar que una traducció realitzada per una altra persona és correcta i està completa, i també, ja en el pla oral, interpretar en un procés judicial, un acte davant notari, una cerimònia de matrimoni o qualsevol altre esdeveniment de caràcter oficial en el qual participin persones que no parlin l’idioma en què es desenvolupi aquest acte.

Sol·liciteu un pressupost personalitzat dels nostres serveis

Amb Intertext, sempre tindrà la garantia que les nostres traduccions jurades es sotmeten als rigorosos controls del nostre sistema de qualitat i són realitzades per traductors jurats de la nostra confiança, el nomenament dels quals ha estat comprovat per nosaltres.

Per descomptat, no tots els documents han d’estar traduïts per un traductor jurat. Per a concretar, requereixen una traducció oficial aquells textos que hagin d’assortir un efecte legal davant un organisme oficial. És freqüent que les autoritats les sol·licitin en determinats tràmits o quan hi hagi un text en llengua estrangera que hagi de formar part d’un procés judicial. Per exemple, poden fer-se traduccions jurades fins i tot de correus electrònics o converses de WhatsApp quan aquests es vagin a incloure com a prova en un judici.

En el cas de particulars, les traduccions jurades més demandades són les següents:

En canvi, en el cas d’empreses, els documents més habituals que requereixen traducció jurada serien:

En cas que tingui dubtes sobre quin tipus de traducció necessita, no oblidi que nosaltres podem assessorar-lo sobre aquest tema. Només ha de posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre correu electrònic, del telèfon, del nostre xat o emplenant el formulari que trobarà en la pàgina d’inici del nostre lloc web.

No necessàriament. El termini de lliurament d’un projecte de traducció pot dependre de molts factors, com l’extensió d’aquesta, la seva complexitat, els idiomes o la maquetació del document; però en cap cas dependrà de què es tracti d’una traducció jurada o no.Dit això, sí que és veritat que la traducció jurada requereix un tipus de tractament especial. Una de les seves particularitats és el reconeixement per part d’un fedatari públic (que en aquest cas és el propi traductor habilitat pels organismes ja esmentats) que la traducció és fidel al document original. 

Una traducció jurada consta sempre de tres elements:

Una característica curiosa és que les traduccions jurades, en ser documents oficials, es lliuren àdhuc avui dia en format paper i s’envien per correu o missatgeria urgent en cas que sigui necessari. En aquest sentit sí que podríem dir que el client pot trigar més a rebre una traducció jurada que una traducció ordinària, però no és tant perquè trigui més a realitzar-se sinó pels tràmits propis de l’enviament d’un document físic.

traductor jurídico

El llenguatge que se sol emprar en els textos que requereixen traducció jurada és bastant especial. Segur que alguna vegada, si és profà en la matèria, s’ha topat amb un text redactat per un advocat, per exemple, i no ha entès res. No es preocupi, és normal. Entre les característiques més cridaneres d’aquest tipus de textos, podem destacar les següents:

traduccion jurada

Un traductor jurat ha de tenir un domini perfecte del llenguatge, tant del jurídic com del general; així com un profund coneixement dels procediments i documents jurídics més habituals. Donades les implicacions legals de les traduccions jurades, la selecció acurada de paraules i termes té una importància vital.

En cas que encara tingui algun dubte, el convidem a contactar amb nosaltres. Sabrem assessorar-lo! Pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic, de la nostra línia de telèfon (amb tarifa local, per descomptat), utilitzant el xat en viu o emplenant el formulari que trobarà en el nostre lloc web.

Més sobre traduccions jurades

Els nostres traductors

Sol-liciteu un pressupost especialitzat dels nostres serveis