Serveis de traducció jurada

Sol·licitud de pressupost

Traducció jurada, traducció pública, traducció oficial o traducció certificada

Una traducció jurada solament pot ser realitzada per un traductor-intèrpret jurat habilitat. A Espanya, aquest professió es troba regulada pel reglament de l’Oficina d’Interpretació de Llengües del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació, segons el Reial decret 2002/2209, del 23 de desembre, i l’ordre AEC/2125/2014, del 6 de novembre.

Les nostres traduccions jurades es duen a terme amb els controls de qualitat habituals i el format que exigeix la normativa per part del traductors jurats verificats del nostre equipo.

Oferim la traducció de documents oficials a multitud d’idiomes:

I moltes altres combinacions!

Intertext us ofereix el servei de traducció oficial jurada de tot tipus de documents com:

 • Escriptures notarials
 • Certificacions del registre mercantil
 • Sentències
 • Comptes anuals
 • Poders
 • Informes d’auditoria
 • Certificats de naixement
 • Certificats de matrimoni, de bona conducta o fe de vida
 • Títols i expedients acadèmics
 • Informes pericials
 • Etc.

CONTACTEU-NOS

Com podem ajudar-vos? Parleu amb un expert d’Intertext per sol·licitar informació o fer qualsevol consulta.

+34 93 200 30 33

info@intertext.es

ALTRES TRADUCCIONS

Sol·licitEU un pressupost especialitzat dels nostres serveis