EMPRESA DE TRADUCCIÓ DE PÀGINES WEB

Necessita traduir la seva presència web? Som experts en la traducció de llocs web i continguts de xarxes socials perquè tinguin tant d’èxit a l’estranger com al seu país d’origen.

El món en què vivim avui dia cada vegada és més globalitzat, per això les empreses saben que per poder expandir-se a nivell internacional necessiten que el seu web sigui multilingüe. És aconsellable que el contingut que ha de publicar-se a la xarxa estigui culturalment adaptat al seu públic objectiu a l’estranger, i tècnicament optimitzat per a una bona indexació pels cercadors a nivell internacional.

La traducció de llocs web, portals, botigues en línia i landing pages a diferents idiomes representa un dels serveis especialitzats de traducció oferts per Intertext. El nostre equip desenvolupa projectes minuciosos de localització de llocs web, per als quals compta amb traductors experts nadius, així com amb professionals que dominen els principals llenguatges de programació web. Si està interessat a saber-ne més, visiti el nostre blog de traducció de pàgines web.

SOL·LICITUD PRESSUPOST

EL QUE DIUEN ELS NOSTRES CLIENTS

EL QUE DIUEN ELS NOSTRES CLIENTS

pàgines web traduïdes
0

traductors nadius
0

anys d’experiència en traduccions web
0

nacionalitats diferents dels nostres traductors
0

Una pàgina web és un sistema digital complex que conté plantilles, menús de navegació, bases de dades, formularis, contingut multimèdia, metadades SEO i molt més. La localització web és un procés en què cal mantenir un cert nivell d’organització i sistematització. Per evitar errors inesperats i fer més fàcil aquest procés als nostres clients, a Intertext utilitzem aplicacions avançades i mètodes de treball que permeten una localització de qualitat.

Normalment, una localització o un servei de traducció de llocs web satisfactori enclou no només el text que visualitza l’usuari, sinó també el que queda ocult en forma de metainformació SEO (capçaleres, títols, paraules clau, descripcions), gràfics, camps interactius, formularis, animacions o components multimèdia.

És important que tingui clar quines seccions i elements vol que es tradueixin i quins no per poder-li fer un pressupost més precís.

Si està interessat en un servei de traducció de llocs web, només cal que ens indiqui l’adreça (URL) on estan allotjats i els nostres tècnics realitzaran una acurada anàlisi per determinar la tecnologia amb què el lloc web ha estat creat i la seva estructura, i poder identificar els continguts traduïbles.

En el cas de llocs dinàmics o generats a partir de bases de dades, determinem, juntament amb l’administrador del seu lloc web, el millor flux de treball per obtenir una exportació dels continguts o per accedir-hi. Si vol tenir més informació sobre aquest procés, premi aquí.

Intertext li ofereix diverses possibilitats a l’hora de traduir el seu lloc web. No tots els continguts compleixen la mateixa funció; en un lloc web podem trobar des de textos d’imatge fins a textos amb funcions merament informatives (per exemple, preguntes freqüents). Oferim diverses opcions, des de traducció revisada (TEP) i traducció simple (T) fins a traducció automàtica posteditada per a grans volums d’informació, sempre realitzada per traductors natius i especialitzats i amb les nostres garanties de qualitat.

Després de l’obtenció del material i les seves especificacions li confeccionarem un pressupost adaptat a les seves necessitats. Inclourà tant la traducció com tots els serveis addicionals necessaris (per exemple, retoc d’imatges etc.). En el termini d’unes hores rebrà el seu pressupost per conèixer el cost i el termini de lliurament.

Un cop aprovat el pressupost econòmic, és el moment d’obtenir i preparar els continguts per traduir-los. Donada la gran varietat de gestors web (CMS) i ‘frameworks’ utilitzats per a la creació de pàgines web, també hi ha maneres diferents de gestionar el contingut multilingüe. Els formats d’exportació engloben des d’html, php, xml, json, yaml, xliff  fins a xls, csv, po i mo, entre d’altres; de vegades ens els faciliten els responsables web dels nostres clients o, en d’altres casos, els exportem nosaltres mateixos després d’obtenir l’accés al lloc web. Tots aquests formats digitals, fins i tot els mixtos, com ara xls + html, poden ser processats pels nostres sistemes de traducció assistida.

Si bé traduir vol dir el mateix de sempre, l’entorn ha variat moltíssim. En l’actualitat, la documentació corporativa, de la qual també forma part el seu lloc web, es tradueix mitjançant sistemes de traducció assistida (TAO). Els continguts es filtren, protegint la informació de format, i després només es pot modificar el text traduïble. El text es segmenta en unitats de traducció, que són traduïdes i emmagatzemades en bases de dades (memòries de traducció) dissenyades per reutilitzar no només els segments que es repeteixen, sinó també els que siguin similars. Gràcies a les memòries de traducció aconseguim un doble objectiu: reduir el volum de la traducció (i el cost) i garantir la màxima homogeneïtat dels continguts.

El servei de traducció de llocs web el realitzen traductors natius experimentats, que reben instruccions detallades procedents de l’anàlisi dels textos per part dels nostres gestors de projecte, que treballen de manera consensuada amb el client. A part d’aspectes lingüístics, enclouen altres criteris importants, com el públic objectiu, el registre i la funció dels continguts, les paraules clau que cal afavorir i les instruccions de llegibilitat i l’escriptura web.

El procés de traducció i, si escau, de revisió culmina amb els nostres controls de qualitat pel que fa a integritat, format i xifres.

Després dels nostres controls finals i abans de procedir a la integració dels textos al lloc web, s’ofereix al client la possibilitat d’aprovar-los i de realitzar els canvis que consideri oportuns.

Un cop s’hagi realitzat la prova de traducció, ens encarregarem del procés de localització i li retornarem els arxius finals, que podrà implementar fàcilment.

La localització també inclou la correcta integració dels idiomes addicionals en l’arbre del web, la qual cosa suposa l’actualització dels enllaços corresponents.

En funció de la tecnologia web en qüestió, els continguts s’integren en l’estructura web. De vegades, aquest procés el realitzem nosaltres; en cas contrari, seran els responsables web del client.

En la verificació o control final es comproven totes les pàgines i les funcionalitats del lloc web, com ara formularis, etc., i es controla que el contingut estigui completament traduït i que tots els enllaços funcionin correctament.

Intertext ha participat en uns 300 projectes de localització i traducció de pàgines web, de l’actualització de les quals segueix estant al càrrec. Els nostres professionals amb formació específica en l’àmbit de la localització web i amb avançats coneixements dels diferents sistemes de gestió de continguts (CMS), els llenguatges i les eines més habituals converteixen la complexa experiència de traduir un lloc web en un procés amb el mínim impacte possible


Sol-liciteu un pressupost especialitzat dels nostres serveis