TRADUCTOR CIENTÍFIC: LA SELECCIÓ I FORMACIÓ DELS NOSTRES PROFESSIONALS

La traducció científica, tal com el seu nom indica, és la traducció de continguts procedents dels diferents camps de la ciència. Aquests es caracteritzen pel fet que empren un llenguatge científic. Acostumen a estar dirigits a especialistes o professionals d’aquest camp, per la qual cosa empren una terminologia especialitzada i unes tipologies de text determinades. La traducció científica afavoreix la difusió dels avanços científics, així com l’intercanvi d’informació, experiències i coneixements dels experts a escala mundial.

A Intertext, estem familiaritzats amb la gestió de projectes de traducció científica i els nostres procediments tenen en compte les dificultats específiques d’aquesta tipologia a través d’un anàlisi previ en el qual s’estableix el grau d’especialització i els recursos necessaris. La qualitat depèn d’una banda de la correcta gestió i els controls de qualitat associats i d’altra banda de la selecció dels professionals, concretament, els traductors i revisors tècnics més idonis per al projecte.

Sense una correcta gestió, hi ha moltes coses que poden anar malament en una comanda de traducció científica, nosaltres no només ens preocupem perquè la traducció estigui impecable a nivell lingüístic ―sense oracions massa llargues, sense abusar dels adverbis acabats en -ment, sense anglicismes innecessaris, sense errors en les xifres o en les unitats de mesura, etcètera―, sinó també a nivell de contingut ―sense falsos sentits, sense termes inventats, sense contradiccions dins del mateix text, etcètera―.

  Sol·licitud pressupost
  Adjuntar arxiu

  He llegit i accepto la política de privacitat

  LA FORMACIÓ DEL TRADUCTOR CIENTÍFIC

  Per a entendre les necessitats de formació lingüística d’una traductor científic, és necessari conèixer les peculiaritats del llenguatge científic. Es caracteritza per la seva formalitat i per l’ús de símbols i termes propis de l’àmbit al qual pertanyi ―medicina, biologia, etcètera i s’utilitza, com ja hem dit anteriorment, per a la transmissió de coneixements especialitzats. Aquest tipus de llenguatge té unes característiques molt particulars que resumirem a continuació:

  Traducción científica legal

  El traductor d’articles científics ha de tenir una formació lingüística i estar familiaritzat amb aquest tipus de codi en els seus idiomes de treball.

  D’altra banda i donat el nivell d’especialització d’aquest tipus de textos, el traductor científic ha de  ser un professional expert en la matèria a traduir. La falta de coneixements suficients en la matèria científica que ha de traduir-se és una de les causes més freqüents dels problemes de qualitat en la traducció científica. Per experiència sabem que no es pot traduir alguna cosa que no s’entén, la conseqüència són errors de comprensió, traduccions literals i problemes terminològics.

  Tradicionalment, la major part de les traduccions d’aquest àmbit han estat a càrrec de professionals de la ciència i no de lingüistes o traductors. En el moment actual, amb l’auge dels estudis de traducció, ens trobem en una situació mixta: hi ha tant traductors científics com científics traductors.

  En tots dos casos poden sorgir problemes derivats de la no comprensió dels textos, en el cas dels traductors amb una formació principalment lingüística; o d’unes capacitats lingüístiques insuficients, en el cas dels investigadors amb una formació científica.

  Per tant, per a garantir la qualitat de les seves traduccions científiques, els nostres gestors de projecte seleccionen i combinen a traductors i revisors científics de manera que quedin cobertes totes les competències necessàries per a dur a terme el projecte amb èxit.

  Donat el grau d’especialització de la traducció científica, aquest tipus de projectes no poden delegar-se a qualsevol. És molt important que la persona encarregada d’aquesta traducció estigui especialitzada en aquest camp. A Intertext mai assignem cap projecte a un traductor científic que no estigui degudament especialitzat en la matèria del text que es traduirà.

  La selecció dels traductors és per a nosaltres un dels eixos en el nostre sistema de qualitat i compta amb procediments i instruccions específiques.

  Abans que un traductor iniciï la seva primera traducció a Intertext, ha d’haver passat per un minuciós protocol d’homologació. En el cas dels traductors científics, a més de la seva experiència i el seu nivell lingüístic han d’acreditar una formació específica significativa en el seu camp d’especialització. Els nostres gestors coneixen els requisits de formació i els perfils professionals dels traductors científics per a poder realitzar la selecció amb èxit.

  La nostra agència de traducció compta amb una base de dades en la qual figuren més de 400 traductors professionals, traductors nadius i traductors especialitzats. Un dels pilars del nostre sistema de qualitat és l’acurada selecció dels nostres traductors. Després de superar un complet protocol de selecció i prova, en la nostra base de dades també recollim un historial de qualitat de cadascun dels nostres professionals que es basa en les avaluacions de cadascun dels treballs que han realitzat per a nosaltres.

  A més, com l’excel·lència és la nostra meta, mantenim un sistema de qualitat segons les normatives ISO 9001 i ISO 17100, sotmès anualment a una auditoria independent.

  Atès que la ciència és un dels eixos entorn dels quals gira la nostra societat ―potser el més important―, vivim envoltats de documents que poden presentar una terminologia poc assumible per als inexperts en la matèria. A més, la comunitat científica és un sector que genera nombrosos textos especialitzats, com a articles i altres tipus de documents. Per aquest motiu i perquè és necessària per a la divulgació d’estudis, recerques o publicacions, la traducció científica és una de les més demandades actualment. Els documents científics que amb més freqüència requereixen traducció són:

  Pot ser-ho, encara que no sempre, ja que el preu d’una traducció depèn de molts factors i el nivell d’especialització del text és sol un d’ells. Conèixer i tenir presents els factors que afecten el preu d’una traducció li servirà per a fer una estimació del cost del seu projecte:

  El nivell de qualitat pot influir en el preu final de la traducció. En el mercat podem trobar traduccions simples realitzades per un traductor científic o per un general, traduccions revisades per un segon traductor o revisor professional, traduccions automàtiques sense postedició o amb postedició, etcètera. No totes tenen el mateix preu.

  El grau de dificultat és un altre dels factors a tenir en compte. A major nivell d’especialització al qual hagi d’enfrontar-se el traductor científic, més alt serà el preu. No obstant, com ja hem dit abans, aquest és únicament un factor entre molts altres.

  El volum o la repetició del text pot comportar ofertes o descomptes especials, especialment quan es tracta d’una traducció molt voluminosa amb un termini determinat.

  El termini també influeix. Les traduccions urgents poden presentar un preu més elevat.

  ACONSEGUEIXI PRESSUPOST PER A LA SEVA TRADUCCIÓ CIENTÍFICA

  En cas que necessiti un traductor científic o tingui algun dubte referent a la nostra empresa o els nostres serveis de traducció, no ho pensi més i contacti’ns. Enviï’ns els seus documents i els nostres gestors s’encarregaran d’elaborar el seu pressupost al més aviat possible, li garantim que rebrà un pressupost ajustat i completament transparent. En la nostra empresa gaudim del tracte i la comunicació directa amb els nostres clients, així que estarem encantats d’ajudar-lo en tot el que puguem sense compromís.

   L’excel·lència és el nostre propòsit i per això complim amb tots els sistemes de gestió de qualitat que disten les normes ISO 9001 i ISO 17100.

  Comptem amb un equip de traductors natius en tots els idiomes de destinació que pugui imaginar, que a més tenen coneixements avançats en cadascuna de les branques de la ciència. Cada traductor científic del nostre equip és conscient de la importància dels terminis de lliurament i el rigor dels textos que ha de traduir.

  Pot contactar amb nosaltres a través de quatre vies:

  Sol-liciteu un pressupost especialitzat dels nostres serveis