Traductor especialitzat

La traducció especialitzada és una modalitat de traducció de documents que tracten sobre una temàtica específica i van dirigits a un públic molt concret. Aquests textos han estat redactats per experts en la matèria i per a traduir-los, convé que el traductor i el revisor també tinguin bon coneixement de la terminologia, estils i usos característics d’aquest camp o àrea d’especialitat.

A diferència de la traducció general, que engloba tots aquells textos de temes generals que són fàcilment comprensibles per qualsevol persona, la traducció especialitzada sol tenir una finalitat particular. No fa falta cap especialització per a redactar correus electrònics quotidians, però sí per a escriure contes infantils, receptes d’alta cuina o manuals tècnics d’aeronàutica, per exemple. Per això, tampoc cal equiparar directament la traducció especialitzada amb la traducció tècnica, ja que la primera abasta no només els documents tècnics o científics, sinó també els textos literaris, publicitaris, periodístics, econòmics i jurídics.

  Sol·licitud pressupost
  Adjuntar arxiu (recomanat)

  He llegit i accepto la política de privacitat

  EL QUE DIUEN ELS NOSTRES CLIENTS​

  A Intertext coneixem les dificultats de cada àmbit i establim diferents graus d’especialització en les nostres anàlisis dels textos a traduir. Hi ha camps en els quals una persona no experta en traducció subestima amb freqüència el seu grau d’especialització, com poden ser els textos institucionals que, no obstant això, són molt exigents: el caràcter normatiu que tenen els documents emesos per les institucions obliga a tenir el màxim rigor lingüístic.

  A més, també cal tenir en compte la finalitat del text i el públic al qual va dirigit. No és el mateix traduir un article científic sobre les últimes recerques en astrofísica que un programa juvenil sobre el funcionament de les estrelles, ni tampoc és igual traduir una sentència jurídica que un article periodístic que explica les implicacions d’aquesta sentència. Cada text requereix una terminologia i un estil propi. I cada traducció, també.

  Vol tenir la seguretat que els seus documents traduïts conserven l’estil del text original? El preocupa que en la traducció es perdin trets com el to, la frescor o el rigor, el registre formal o informal del seu missatge? Llavors no dubti a contractar serveis de traducció especialitzada. La professionalitat dels traductors i la seva especialització li ofereixen amplis avantatges:

  A Intertext portem des de l’any 1988 treballant en el món de la traducció i comptem amb més de 1800 clients que ens han aportat documents procedents de sectors de tota mena. Durant aquestes tres dècades la nostra empresa s’ha forjat una àmplia cartera de traductors experts en diferents idiomes i diferents disciplines, de manera que els nostres recursos ens permeten seleccionar al traductor o equip de traductors idoni per a realitzar la traducció especialitzada que vostè necessita. Algunes de les àrees en les quals oferim traduccions especialitzades són:

  • enginyeria mecànica,
  • electrònica,
  • automoció, aeronàutica,
  • naval,
  • informàtica,
  • telecomunicacions,
  • energia i medi ambient,
  • arquitectura i construcció,
  • gestió de qualitat,
  • etc.
  • química i bioquímica,
  • biologia,
  • farmacologia,
  • cosmètica,
  • medicina i veterinària,
  • odontologia,
  • psicologia i psiquiatria,
  • ecologia i medi ambient
  • dret i procediments judicials,
  • comptabilitat, finances,
  • àmbit empresarial,
  • contractes mercantils,
  • laborals o civils,
  • documentació acadèmica,
  • documentació administrativa o de caràcter legal
  • fullets,
  • presentacions multimèdia,
  • guions per a vídeos corporatius,
  • envasos i embalatges,
  • eslògans i campanyes publicitàries
  • institucions i administració pública,
  • política,
  • sociologia,
  • cooperació internacional,
  • activitats d’associacions i organitzacions no governamentals

  TRADUCTOR ESPECIALITZAT

  Cada tipus de traducció té unes característiques particulars i unes dificultats inherents que s’aprenen amb l’experiència. A l’hora de traduir documents científics i tècnics, és recomanable que el professional posseeixi amplis coneixements del tema, així com de la terminologia que s’utilitza, sobretot si es tracta de manuals o articles acadèmics escrits per i per a persones expertes en la matèria. Un traductor especialitzat en aquest àmbit domina les eines terminològiques i és capaç de trobar sempre la paraula més precisa en la llengua de destí.

  En el món empresarial i en el comerç internacional, però també en l’àmbit acadèmic es genera una infinitat de documents econòmics i financers que cal traduir a diversos idiomes. Per a això es precisa la traducció especialitzada d’experts que, amb els seus coneixements de la nomenclatura pròpia d’aquesta àrea, faciliten les transaccions entre proveïdors i clients situats en diferents punts del planeta. Gràcies a la seva labor, ni la distància ni l’idioma suposen una barrera en els negocis.


  En la traducció jurídica, el traductor natiu ha de saber manejar l’argot i l’estil propis de l’àmbit judicial, amb un llenguatge complex i replet d’expressions llatines, cultismes i termes arcaitzants i conceptes jurídics que requereixen precisió lingüística. A més, perquè els documents traduïts tinguin validesa oficial davant qualsevol organisme, ja sigui públic o privat, és imprescindible que els signi i segelli un traductor jurat certificat per les autoritats pertinents.

  Amb els exemples anteriors queda clar que cap traductor té la formació i les habilitats necessàries per a realitzar qualsevol tipus de traducció. Només un traductor expert en la seva àrea li garanteix que el document traduït tingui el mateix estil i qualitat que l’original.

  Una característica que fa perillar la qualitat de les traduccions especialitzades és que, en molts casos, aquestes no abasten un sol àmbit. Si pensem en la pàgina web d’una empresa tecnològica, podem trobar llenguatge informàtic propi dels entorns web, llenguatge especialitzat en funció dels productes o serveis tecnològics de l’empresa, així com llenguatge jurídic en l’avís legal i les condicions generals. En aquests casos, el projecte de traducció requereix la col·laboració de diversos especialistes.

  Una altra dificultat afegida és que els textos especialitzats poden arribar en diversitat de formats i suports, com a document maquetat en Indesign, com a programari o pàgina web, com a vídeo, e-book o App mòbil. En els projectes de traducció, aquests formats desplacen cada vegada més al típic document en MS Word.

  Un traductor especialitzat és un professional que, després d’acabar la seva formació principal en traducció, s’ha especialitzat en un camp concret. Aquests perfils solen classificar-se en tres tipus:

  Aquests són els tres escenaris més habituals, però sigui com sigui l’origen professional dels nostres traductors, la veritat és que sempre passen per un procés de selecció molt rigorós. Ens assegurem que els nostres col·laboradors tinguin un alt nivell de coneixement lingüístic per a oferir traduccions de qualitat.

  Com sol·licito una traducció especialitzada?

  Pot sol·licitar-la a través del formulari que apareix en el nostre lloc web. Li respondrem en el mateix dia i li assignarem un dels nostres traductors especialitzats en el seu àmbit.

   Nom*

   Correu electrònic*

   Telèfon

   Assumpte

   Missatge


   He llegit i accepto la política de privacitat

   A més d'aquest formulari, té altres quatre vies per a contactar amb nosaltres:

   Sol-liciteu un pressupost especialitzat dels nostres serveis