TRADUCTOR JURAT A BARCELONA: T’AJUDEM A TROBAR-LO

La traducció jurada ―també coneguda com a pública, oficial o certificada, depenent del país― és la traducció de documents oficials que realitza un traductor habilitat per a això a través d’una instància oficial. Es coneix com a traductor jurat, perit traductor o traductor certificat, entre altres denominacions. A Espanya, els traductors jurats poden ser habilitats pel Ministeri d’Afers exteriors i de Cooperació, per la Generalitat de Catalunya, per la Xunta de Galícia i pel Govern Basc. Si busca un traductor jurat a Barcelona, a Intertext podem ajudar-te.

NECESSITO UNA TRADUCCIÓ JURADA, PER QUÈ HAURIA DE CONTRACTAR-LA EN INTERTEXT?

La nostra agència de traducció t’ofereix la possibilitat de trobar un traductor jurat a Barcelona en qüestió d’hores, perquè comptem amb un nodrit equip de traductors verificats de diferents combinacions lingüístiques. Les nostres traduccions se sotmeten a tots els controls de qualitat habituals i es lliuren al client en el format que demanda la normativa. Des de Intertext et garantim el següent:

Oferim serveis de traducció de documents oficials a l’idioma que necessitis:

i moltes combinacions més.

  Sol·licitud pressupost
  Adjuntar arxiu (recomanat)

  He llegit i accepto la política de privacitat

  Una de les principals característiques de les traduccions jurades és el reconeixement per part d’un fedatari públic ―en aquest cas, el propi traductor habilitat pels organismes anteriorment esmentats― que la traducció és fidel al document original. Una traducció jurada consta sempre de tres elements: el text traduït de forma íntegra, l’original o una còpia d’aquest i la llegenda o jurament del traductor en l’última pàgina. Una particularitat curiosa és que les traduccions jurades, en ser documents oficials, es lliuren encara avui dia en format paper i s’envien per correu o missatgeria en cas que sigui necessari. Per aquest motiu, et recomanem que tinguis en compte la qüestió de la proximitat, ja que, encara que els serveis de missatgeria funcionen cada vegada millor, el més ràpid per a lliurar un document en format paper sempre serà fer-lo en mà. A Intertext disposem de traductors jurats a Barcelona, però també en altres ciutats, com Madrid, València o Bilbao.

  En termes generals, és necessària una traducció jurada per a documents que hagin d’assortir un efecte legal davant un organisme oficial i que no hagin estat redactats en l’idioma propi d’aquest organisme. Moltes vegades les sol·liciten les autoritats davant determinats tràmits o quan hi ha un text en llengua estrangera que forma part d’un procés judicial. De fet, poden fer-se traduccions jurades fins i tot de correus electrònics quan aquests vagin a incloure’s, per exemple, com a prova en un judici.

  En l’àmbit privat, és freqüent la traducció oficial de certificats de naixement, antecedents penals, sentències o resolucions judicials, títols i expedients acadèmics, permisos de conduir, documents necessaris per a treballar a l’estranger ―com a certificats mèdics, DNI o passaports, llibres de família―, permisos de residència, certificats de matrimoni, tràmits d’adopció, certificats de divorci, etcètera. Referent a les empreses, els documents més habituals que requereixen traducció jurada són informes d’auditoria, documentació per a licitacions públiques, escriptures notarials, contractes, estatuts de societat i poders notarials.

  Segur que en alguna ocasió t’has topat amb un text escrit per un advocat, per exemple, i ―si ets profà en la matèria― no has entès res. No et preocupis, és normal. Els documents jurídics o administratius, que són els que més sovint requereixen traduccions jurades, es caracteritzen per utilitzar un llenguatge molt especial. Entre les seves característiques més cridaneres podem destacar l’ús de tecnicismes, cultismes i termes arcaïtzants; l’ús d’expressions llatines; la repetició constant de paraules o estructures; l’ús d’expressions “lexicalitzades”; l’ús del present d’indicatiu ―per a expressar objectivitat― i del futur en manera subjuntiu ―per a expressar suposats―; la posposició dels pronoms àtons; l’ús d’una sintaxi enrevessada ―són habituals, per exemple, les oracions impersonals, les passives reflecteixes i els gerundis―, etcètera.
  Un traductor jurat ha de tenir un domini perfecte del llenguatge, tant del jurídic com del general, així com un profund coneixement dels procediments i documents jurídics.

  Donades les implicacions legals de les traduccions jurades, la selecció acurada de paraules i termes té una importància vital.

  Sol-liciteu un pressupost especialitzat dels nostres serveis