Intertext és membre de les següents organitzacions:

ANETI: Asociación Nacional de Empresas de Traducción e Interpretación
ATIJC: Associació Catalana de Traductors i Intèrprets Jurats
traducción técnica
TEKOM: Gesellschaft für technische Kommunikation (asociación alemana de redactores técnicos)
GALA: Globalization and Localization Association
EAFT: European Association for Terminology
ATA: American Translators Association
AETER: Asociación Española de Terminología

EL QUE DIUEN ELS NOSTRES CLIENTS

Sol-liciteu un pressupost especialitzat dels nostres serveis

Associacions
Encontré lo que buscaba