Intertext és membre de les següents organitzacions:

ANETI:: Asociación Nacional de Empresas de Traducción e Interpretación

ATIJC : Associació Catalana de Traductors i Intèrprets Jurats

TEKOM – Gesellschaft für technische Kommunikation (asociación alemana de redactores técnicos)

GALA: Globalization and Localization Association

EAFT: European Association for Terminology

ATA: American Translators Association

AETER: Asociación Española de Terminología

Sol·licitEU un pressupost especialitzat dels nostres serveis